Říjen 2012

Secretariat

23. října 2012 v 20:58 | Pejtul |  Horse in films

Secretariat

Narozen:30.3.1970
Uhynul:4.10.1989
Chovatel a majitel:Meadow Stables
Trenér:Lucien Laurin
Rekord:21 startů-16 vítězství, 3 druhá místa, 1 třetí místo
Výhra:1 316 808 dolarů
Největší ocenění:Výhra trojkoruny, síň slávy, kůň roku, objevil se na známkách,...

Více na těchto stránkách: KLIK
Určitě jste o tomto koni něco málo zaslechli.Já sama jsem se koukala na film, a moc mě zaujal.
Všichni, kdo milujete koně, určitě to zkuste, zamilovala jsem si tento film.
Můžete si ho stáhnout: KLIK

Licence 2012

22. října 2012 v 20:02 | Pejtul |  My remarks

Licence 2012

Testy
-anatomie a fyziologie koně
-napájení, krmení, ošetřování, kování
-úrazy a nemoci koní
-zlozvyky a chování koní
-chody koně, nohosled
-základní zdravotní ošetření koní
-ošetřování koní před a po ježdění
-bezpečnost pravidla na jízdárně, na opracovišti a při závodech
-bezpečnost při ošetřování koní, bezpečnost jezdce a první pomoc
-bezpečnost pohybu na veřejné komunikaci
-ústroj a výstroj jezdců, výstroj koní pro účely tréninku i soutěží, ochrané pomůcky jezdce a koně
-chov koní
-správný sed jezdce a jeho působení na koně, vhodné použití pomůcek
-základní znalost disciplín jezdeckého sportu
-základní znalost pravidel jezdeckého sportu
-základní znalost ČJF a FEI
-historie jezdeckého sportu v ČR a zahraničí
-etika ke koni a jiným jezdcům

Něco k překážkám...

17. října 2012 v 20:29 | Pejtul |  My remarks

Typy překážek:

Jednoduché:
- skáčou se jedním skokem (kolmá překážka nebo oxer, dvojbradlí,...)
Kombinované:
-s kládají se ze dvou, nebo více částí
- mají vždy v parkuru jedno číslo
- jednotlivé skoky v jedné kombinaci se označí písmenkem(A,B,C)
Šířkové:
- různé druhy oxerů, triplebar neboli trojbradlí

Anketa=)

17. října 2012 v 20:21 | Pejtul |  Ankets
Oblíbené zbarvení?HLASUJTE!!!

Začínáme překážkami

14. října 2012 v 20:10 | Pejtul |  My remarks

Druhy překážekSmějící se

Kdo se zajímá o jezdecký sport, měl by znát následující překážky, které jsou různě složité:

Kolmé skoky (kolmáky)
Je vertikální překážka s více břevny, uspořádanými jedna na druhou. Jo poměrně obtížný, protože kůň má málo času si uvědomit výšku skoku.

Oxery
Skládá se z několika břeven nad sebou, v určité vzdálenosti (ta odpovídá šířce překážky) za nimi je zpravidla jedno další břevno. Zadní břevno musí být ve stejné výšce jako nejvyšší přední.

Vějíř
Skládá se ze tří břeven, které vycházejé z jednoho sloupku a rozevírají se do tří sloupců, takže na jedné straně můžeme mluvit o kolmém skoku, zatímco na druhé břevna tvoří trojbradlí.

Zeď
Je svislá překázka skládající se z namalovaných dřevěných kvádrů se světlejším horním okrajem. Zeď sadne, dotkne-li se jí kůň tělem. Někteří koně jsou z této překážky vystrašení, protože nevidí místo doskoku.

Dvojbradlí (doublebar)
Je to vlastně oxer, s dvěma břevny v různých výškách.

Trojbradlí (tripplebar)
Je to vlastně oxer, se třemi břevny v různých výškách.

Křížek
Je nejjednodušší překážkou, v parkuru se dnes již téměř nevysktuje. Kříž pomáhá koním skákat ve středu překážky.

Kozí hřbet
Je vodorovná překážka, podobná trojbradlí, jenže poslední břevno je stejně vysoko jako první, takže prostřední břevno je nejvýš.

Vodní příkop
Existuje ve dvou typech:buďto jsou kombinované s kolmým skokem, nebo oxerem, nebo širší příkopy s nízkým živým plotem před ním. Na doskoku je umístěna bílá páska, aby bylo možno posoudit, zda kůň neudělal chybu.

...